Rezultate căutare pentru

Emitent: "CASA NA?IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"1831. HOTARARE 44 18/07/2000

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 18 iulie 2000
privind aprobarea modificării şi completării Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 23 august 2000

Data intrarii in vigoare: 23 august 2000

ACT ABROGAT1832. NORMA 19/07/2000

 NORME METODOLOGICE din 19 iulie 2000
DE APLICARE A CONTRACTULUI CADRU PRIVIND CONDIŢIILE ACORDĂRII ASISTENŢEI MEDICALE IN CADRUL SISTEMULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANUL 2000 APROBAT PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 399/2000

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 bis din 25 iulie 2000

Data intrarii in vigoare: 25 iulie 20001833. ANEXA 19/07/2000

 ANEXA din 19 iulie 2000
(completare la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale)

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 bis (completare) din 25 iulie 2000

Data intrarii in vigoare: 25 iulie 20001834. ORDIN 92 19/07/2000

 ORDIN nr. 92 din 19 iulie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 iulie 2000

Data intrarii in vigoare: 25 iulie 20001835. ORDIN 74 07/06/2000

 ORDIN nr. 74 din 7 iunie 2000
pentru aprobarea Normelor privind modul de încasare a contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20001836. NORMA 07/06/2000

 NORME din 7 iunie 2000
privind modul de încasare a contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20001837. ORDIN 48 19/04/2000

 ORDIN nr. 48 din 19 aprilie 2000
pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguraţii beneficiază, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuţie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 12 mai 2000

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2000

ACT ABROGAT1838. ORDIN 49 19/04/2000

 ORDIN nr. 49 din 19 aprilie 2000
pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaţionale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, şi a modului de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, suportate din Fondul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 12 mai 2000

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2000

ACT ABROGAT1839. ORDIN 43 11/04/2000

 ORDIN nr. 43 din 11 aprilie 2000
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat şi a vignetelor, modalităţile de organizare şi de ţinere a evidentei acestora, precum şi procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 4 mai 2000

Data intrarii in vigoare: 04 mai 20001840. INSTRUCTIUNI 11/04/2000

 INSTRUCŢIUNI din 11 aprilie 2000
privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat şi a vignetelor, modalităţile de organizare şi de ţinere a evidentei acestora, precum şi procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 4 mai 2000

Data intrarii in vigoare: 04 mai 2000