Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2003/01/01"

Data semnării până la (an/luna/zi): "2014/12/31"1671. OUG 93 29/12/2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 29 decembrie 2014
privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20141672. OUG 94 29/12/2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20141673. OUG 95 29/12/2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20141674. OUG 91 23/12/2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 2014