Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL TRANSPORTURILOR"1501. ORDIN 158 27/04/1994

 ORDIN nr. 158 din 27 aprilie 1994
privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
NR. 158/27.04.1994 MINISTERUL DE INTERNE NR. 388/18.04.1994 aparut în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 1 iulie 1994

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 1994

ACT ABROGAT1502. ORDIN 165 28/04/1994

 ORDIN nr. 165 din 28 aprilie 1994
pentru aprobarea Revizuirii nr. 1 la Reglementările privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora (RNTR-1)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
NR. 165/28.04.1994 MINISTERUL DE INTERNE NR. 389/18.04.1994 aparut în MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 1 iulie 1994

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 19941503. INSTRUCTIUNI 1719 24/05/1994

 INSTRUCŢIUNI nr. 1719 din 24 mai 1994
cu privire la modul de încasare a veniturilor şi de alocare a sumelor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, de evidenţiere şi de raportare a acestui fond

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1719/24.05.1994
MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 4775/27.05.1994 aparute în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 29 iunie 1994

Data intrarii in vigoare: 29 iunie 1994

ACT ABROGAT1504. INSTRUCTIUNI 1189 03/05/1993

 INSTRUCŢIUNI nr. 1189 din 3 mai 1993
de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 28 mai 1993

Data intrarii in vigoare: 28 mai 1993

ACT ABROGAT1505. ORDIN 14 27/09/1982

 ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982
pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR
PUBLICAT ÎN: NORMATIV

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 19841506. ORDIN 242 06/05/1961

 ORDIN nr. 242 din 6 mai 1961
privind acordarea alimentaţiei de protecţie, unor angajaţi din M.T.T.c.

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR
PUBLICAT ÎN: foaia oficiala M.T.T.c. nr. 10, din 6 Mai 1961

Data intrarii in vigoare: 06 mai 19611507. REGULAMENT 27/08/1929

 REGULAMENT din 27 august 1929
privind transportul Căilor Ferate Române

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT ÎN: LEGISLAŢIA CIVILĂ UZUALĂ - vol. II

Data intrarii in vigoare: 27 august 1929

ACT ABROGAT