Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE"121. ORDIN 821 15/05/2007

 ORDIN nr. 821 din 15 mai 2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale "Apele Române"

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 iunie 2007

Data intrarii in vigoare: 01 iunie 2007122. ORDIN 818 15/05/2007

 ORDIN nr. 818/A.K. din 15 mai 2007
privind actele de reglementare necesare închiderii iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007

Data intrarii in vigoare: 01 iunie 2007123. ORDIN 755 27/04/2007

 ORDIN nr. 755 din 27 aprilie 2007
privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 11 mai 2007

Data intrarii in vigoare: 11 mai 2007124. ORDIN 706 18/04/2007

 ORDIN nr. 706 din 18 aprilie 2007
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007

Data intrarii in vigoare: 09 mai 2007