Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ?I PENTRU SIGURAN?A ALIMENTELOR"1231. ORDIN 82 29/09/2004

 ORDIN nr. 82 din 29 septembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 14 octombrie 2004

Data intrarii in vigoare: 14 octombrie 2004

ACT ABROGAT1232. ORDIN 83 29/09/2004

 ORDIN nr. 83 din 29 septembrie 2004
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI-AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 11 octombrie 2004

Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2005

ACT ABROGAT1233. NORMA 29/09/2004

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 29 septembrie 2004
privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI-AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 11 octombrie 2004

Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2005

ACT ABROGAT1234. ORDIN 30 09/07/2004

 ORDIN nr. 30 din 9 iulie 2004
pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 6 octombrie 2004

Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 20041235. ORDIN 74 25/08/2004

 ORDIN nr. 74 din 25 august 2004
privind aprobarea formularului Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 20041236. ORDIN 39 30/07/2004

 ORDIN nr. 39 din 30 iulie 2004
privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 20 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2004

ACT ABROGAT1237. ORDIN 40 30/07/2004

 ORDIN nr. 40 din 30 iulie 2004
privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic, care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 20 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2004

ACT ABROGAT1238. ORDIN 75 25/08/2004

 ORDIN nr. 75 din 25 august 2004
privind caracterul voluntar al standardelor incluse în normele sanitare veterinare

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 10 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 20041239. ORDIN 76 25/08/2004

 ORDIN nr. 76 din 25 august 2004
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 547/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specificaţiile tehnice pentru mărcile de identificare şi dispozitivele de citire în vederea identificării cabalinelor pe teritoriul României

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 03 septembrie 20041240. ORDIN 69 18/08/2004

 ORDIN nr. 69 din 18 august 2004
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 2004