Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE "101. ORDIN 166 08/02/2017

ORDIN nr. 166 din 8 februarie 2017
privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017

Data intrarii in vigoare: 20 februarie 2017102. ORDIN 128 31/01/2017

ORDIN nr. 128 din 31 ianuarie 2017
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2017