Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL COMUNICA?IILOR ?I TEHNOLOGIEI INFORMA?IEI"101. ORDIN 74 10/03/2003

 ORDIN nr. 74 din 10 martie 2003
pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 aprilie 2003

ACT ABROGAT102. ORDIN 86 18/03/2003

 ORDIN nr. 86 din 18 martie 2003
privind adoptarea unor reglementări tehnice comune europene ca reglementări tehnice naţionale

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 31 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 31 martie 2003103. ORDIN 16 24/01/2003

 ORDIN nr. 16 din 24 ianuarie 2003
privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanta, de tipul aplicaţiilor Internet-banking sau home-banking

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 20 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 20 februarie 2003

ACT ABROGAT104. ORDIN 365 30/11/2002

 ORDIN nr. 365 din 30 noiembrie 2002
privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 17 decembrie 2002

Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 2002

ACT ABROGAT105. ORDIN 366 30/11/2002

 ORDIN nr. 366 din 30 noiembrie 2002
privind calitatea reţelelor de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune şi radiodifuziune

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 17 decembrie 2002

Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 2002106. ORDIN 320 28/10/2002

 ORDIN nr. 320 din 28 octombrie 2002
pentru stabilirea societăţilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2002

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 2002107. ORDIN 259 24/09/2002

 ORDIN nr. 259 din 24 septembrie 2002
privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 30 octombrie 2002

Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2002

ACT ABROGAT108. PROCEDURA 24/09/2002

 PROCEDURA din 24 septembrie 2002
de eliberare a autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 30 octombrie 2002

Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2002109. ORDIN 253 16/09/2002

 ORDIN nr. 253 din 16 septembrie 2002
privind desemnarea Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. ca persoana juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligaţiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenţiei Uniunii Poştale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poştei şi a regulamentelor lor de aplicare

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 8 octombrie 2002

Data intrarii in vigoare: 08 octombrie 2002

ACT ABROGAT110. ORDIN 248 12/09/2002

 ORDIN nr. 248 din 12 septembrie 2002
privind termenele şi condiţiile de scoatere din funcţiune a unor tipuri de echipamente terminale de comunicaţii

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 24 septembrie 2002

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 2002