Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL COMUNICA?IILOR ?I TEHNOLOGIEI INFORMA?IEI"91. ORDIN 208 30/06/2003

 ORDIN nr. 208 din 30 iunie 2003
privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 25 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 iulie 2003

ACT ABROGAT92. ORDIN 181 05/06/2003

 ORDIN nr. 181 din 5 iunie 2003
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilităţii electromagnetice care adoptă standardele europene armonizate

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 11 iulie 2003

ACT ABROGAT93. ORDIN 198 18/06/2003

 ORDIN nr. 198 din 18 iunie 2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - I.C.I. Bucureşti şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 200394. ORDIN 164 21/05/2003

 ORDIN nr. 164 din 21 mai 2003
pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 4 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2003

ACT ABROGAT95. ORDIN 127 17/04/2003

 ORDIN nr. 127 din 17 aprilie 2003
pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele naţionale de comunicaţii electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 7 mai 2003

Data intrarii in vigoare: 07 mai 200396. PROCEDURA 17/04/2003

 PROCEDURA din 17 aprilie 2003
de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele naţionale de comunicaţii electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 7 mai 2003

Data intrarii in vigoare: 07 mai 200397. ORDIN 136 23/04/2003

 ORDIN nr. 136 din 23 aprilie 2003
pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 73/2003 privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 6 mai 2003

Data intrarii in vigoare: 06 mai 200398. ORDIN 125 14/04/2003

 ORDIN nr. 125 din 14 aprilie 2003
pentru adoptarea unor măsuri privind importul sau comercializarea telefoanelor mobile

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 19 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 200399. ORDIN 126 14/04/2003

 ORDIN nr. 126 din 14 aprilie 2003
pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2003100. ORDIN 73 10/03/2003

 ORDIN nr. 73 din 10 martie 2003
privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 aprilie 2003