Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2003/01/01"

Data semnării până la (an/luna/zi): "2014/12/31"1. OUG 1 30/01/2003

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2003
pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 31 ianuarie 2003

Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 20032. OUG 2 30/01/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 30 ianuarie 2003
pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 februarie 20033. OUG 3 13/02/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 13 februarie 2003
pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2003

ACT ABROGAT4. OUG 6 20/02/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 20 februarie 2003
pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2003

ACT ABROGAT5. OUG 4 13/02/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 13 februarie 2003
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2003

ACT ABROGAT6. OUG 5 20/02/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 2003

ACT ABROGAT7. OUG 7 27/02/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 27 februarie 2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 28 februarie 2003

ACT ABROGAT8. OUG 8 27/02/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 martie 20039. OUG 10 13/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003
pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 200310. OUG 9 27/02/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 17 martie 2003

ACT ABROGAT