Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FINAN?ELOR"1. ORDIN 890 30/01/2023

ORDIN nr. 890 din 30 ianuarie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.234/2022 privind modelul şi conţinutul "Declaraţiei privind nomenclatorul de produse" şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul "Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete" şi modalitatea de depunere a "Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete", precum şi modelul şi conţinutul "Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat" şi modalitatea de depunere a "Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat"

EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 97 din 03 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 03 februarie 2023  2. ORDIN 917 02/02/2023

  ORDIN nr. 917 din 2 februarie 2023privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului "Noua casă", al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 97 din 03 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 03 februarie 2023  3. ORDIN 883 27/01/2023

  ORDIN nr. 883 din 27 ianuarie 2023pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 93 din 02 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 02 februarie 2023  4. PROCEDURA 27/01/2023

  PROCEDURĂ din 27 ianuarie 2023privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 93 din 02 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 02 februarie 2023  5. ORDIN 909 31/01/2023

  ORDIN nr. 909 din 31 ianuarie 2023privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2023

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 91 din 02 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 02 februarie 2023  6. ORDIN 908 31/01/2023

  ORDIN nr. 908 din 31 ianuarie 2023privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2023

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 89 din 01 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2023  7. ORDIN 794 25/01/2023

  ORDIN nr. 794 din 25 ianuarie 2023privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 89 din 01 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2023  8. ORDIN 889 30/01/2023

  ORDIN nr. 889 din 30 ianuarie 2023privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2026, cupon 5,000%, şi a emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2029, cupon 6,625%, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 78 din 30 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2023  9. ORDIN 744 19/01/2023

  ORDIN nr. 744 din 19 ianuarie 2023pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 ianuarie 2023  10. ORDIN 626 16/01/2023

  ORDIN nr. 626 din 16 ianuarie 2023privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2023