Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"1. ORDIN 1526 17/12/2020

ORDIN nr. 1.526 din 17 decembrie 2020pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360º) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016

EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  2. ORDIN 1545 22/12/2020

  ORDIN nr. 1.545 din 22 decembrie 2020privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  3. ORDIN 1546 22/12/2020

  ORDIN nr. 1.546 din 22 decembrie 2020privind modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  4. ORDIN 1486 08/12/2020

  ORDIN nr. 1.486 din 8 decembrie 2020pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1275 din 22 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2020  5. SCHEMA 08/12/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 decembrie 2020Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1275 din 22 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2020  6. ORDIN 1200 22/10/2020

  ORDIN nr. 1.200 din 22 octombrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1 "Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri", obiectivul specific 1.1 "Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile" şi obiectivul specific 1.2 "Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1058 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  7. SCHEMA 22/10/2020

  SCHEMĂ din 22 octombrie 2020de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs I"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1058 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  8. SCHEMA 22/10/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 22 octombrie 2020Viitor pentru tinerii NEETs II

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 10 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 10 noiembrie 2020  9. ORDIN 1201 22/10/2020

  ORDIN nr. 1.201 din 22 octombrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs II", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs", obiectivul specific 2.1 "Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile" şi obiectivul specific 2.2 "Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 10 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 10 noiembrie 2020  10. ORDIN 1182 16/10/2020

  ORDIN nr. 1.182 din 16 octombrie 2020privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020