Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ?I SPORTULUI"1. RECTIFICARE 4470 12/07/2010

RECTIFICARE nr. 4.470 din 12 iulie 2010referitoare la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.470/2010

EMITENT
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 842 din 16 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2019  2. ORDIN 6239 13/11/2012

   ORDIN nr. 6.239 din 13 noiembrie 2012
  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2013  3. METODOLOGIE 13/11/2012

   METODOLOGIE-CADRU*) din 13 noiembrie 2012
  privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 bis din 30 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2013  4. ORDIN 6584 20/12/2012

   ORDIN nr. 6.584 din 20 decembrie 2012
  pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 24 ianuarie 2013  5. METODOLOGIE 20/12/2012

   METODOLOGIE din 20 decembrie 2012
  de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 24 ianuarie 2013  6. ORDIN 5910 28/09/2012

   ORDIN nr. 5.910 din 28 septembrie 2012
  pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2013  7. METODOLOGIE 28/09/2012

   METODOLOGIE din 28 septembrie 2012
  de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2013  8. ORDIN 6576 20/12/2012

   ORDIN nr. 6.576 din 20 decembrie 2012
  pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 21 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 21 ianuarie 2013  9. METODOLOGIE 20/12/2012

   METODOLOGIE din 20 decembrie 2012
  de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 21 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 21 ianuarie 2013  10. ORDIN 6537 20/12/2012

   ORDIN nr. 6.537 din 20 decembrie 2012
  pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

  EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 2013