Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"1. PLAN 25/01/2021

PLANUL DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021al sitului NATURA 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti

EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 131 din 09 februarie 2021

  Data intrarii in vigoare: 09 februarie 2021  2. ORDIN 1716 11/09/2020

  ORDIN nr. 1.716 din 11 septembrie 2020privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020  3. ORDIN 1945 08/12/2015

  ORDIN nr. 1.945 din 8 decembrie 2015
  privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

  Data intrarii in vigoare: 03 iunie 2016  4. ORDIN 69 14/01/2016

  ORDIN nr. 69 din 14 ianuarie 2016
  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2016

  Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2016  5. RECTIFICARE 4048 18/12/2012

   RECTIFICARE nr. 4.048 din 18 decembrie 2012
  referitoare la anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.048/2012

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 25 februarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 25 februarie 2013  6. ORDIN 4060 19/12/2012

   ORDIN nr. 4.060 din 19 decembrie 2012
  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 11 februarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 26 februarie 2013  7. ORDIN 3885 20/11/2012

   ORDIN nr. 3.885 din 20 noiembrie 2012
  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 2013  8. ORDIN 3883 20/11/2012

   ORDIN nr. 3.883 din 20 noiembrie 2012
  pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2013  9. ORDIN 4048 18/12/2012

   ORDIN nr. 4.048 din 18 decembrie 2012
  privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 2013  10. ORDIN 4017 12/12/2012

  ORDIN nr. 4.017 din 12 decembrie 2012pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie

  EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 9 din 07 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 2013