Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ?I SOLIDARITĂ?II SOCIALE"1. ORDIN 2228 15/12/2022

ORDIN nr. 2.228 din 15 decembrie 2022pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 ianuarie 2023  2. ORDIN 2257 22/12/2022

  ORDIN nr. 2.257 din 22 decembrie 2022privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 26 ianuarie 2023  3. ORDIN 525 20/01/2023

  ORDIN nr. 525 din 20 ianuarie 2023privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 60 din 20 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2023  4. ORDIN 2271 23/12/2022

  ORDIN nr. 2.271 din 23 decembrie 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale "ROMTEHNICA" - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 13 din 05 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 05 ianuarie 2023  5. ORDIN 2243 20/12/2022

  ORDIN nr. 2.243 din 20 decembrie 2022privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniul de activitate al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1258 din 28 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2023  6. NORMATIV 20/12/2022

  NORMATIV din 20 decembrie 2022cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniul de activitate al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1258 din 28 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2023  7. ORDIN 2246 20/12/2022

  ORDIN nr. 2.246 din 20 decembrie 2022privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1252 din 23 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2023  8. ORDIN 2143 17/11/2022

  ORDIN nr. 2.143 din 17 noiembrie 2022privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1247 din 23 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2022  9. ORDIN 2172 25/11/2022

  ORDIN nr. 2.172 din 25 noiembrie 2022privind acordarea concediului de îngrijitor

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1241 din 22 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2022  10. ORDIN 2097 08/11/2022

  ORDIN nr. 2.097 din 8 noiembrie 2022pentru completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 2022