Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"1. ORDIN 1705 03/04/2024

ORDIN nr. 1.705 din 3 aprilie 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 458 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  2. ORDIN 2528 14/05/2024

  ORDIN nr. 2.528 din 14 mai 2024privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 458 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  3. ORDIN 2526 14/05/2024

  ORDIN nr. 2.526 din 14 mai 2024privind aprobarea detalierii pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, pentru anul 2024

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 mai 2024  4. ORDIN 2524 13/05/2024

  ORDIN nr. 2.524 din 13 mai 2024privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 449 din 15 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2024  5. ORDIN 2495 09/05/2024

  ORDIN nr. 2.495 din 9 mai 2024privind aprobarea Metodologiei de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în domeniul oncologiei cu finanţare din Programul sănătate

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 442 din 14 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 mai 2024  6. METODOLOGIE 09/05/2024

  METODOLOGIE din 9 mai 2024de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în domeniul oncologiei cu finanţare din Programul sănătate

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 442 din 14 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 mai 2024  7. ORDIN 2492 08/05/2024

  ORDIN nr. 2.492 din 8 mai 2024pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.143/2022 privind stabilirea criteriilor de evaluare a calităţii în vederea avizării cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 mai 2024  8. ANEXA 09/05/2024

  ANEXĂ din 9 mai 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 441 din 14 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 mai 2024  9. ORDIN 2497 09/05/2024

  ORDIN nr. 2.497 din 9 mai 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 441 din 14 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 mai 2024  10. ORDIN 2447 29/04/2024

  ORDIN nr. 2.447 din 29 aprilie 2024pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 415 din 07 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 07 mai 2024