Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "847"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/16"1. ANEXA 01/09/2008

 ANEXĂ din 1 septembrie 2008
privind programele şcolare pentru clasele a V-a şi a VI-a la disciplina "Limba şi literatura italiană maternă"*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 bis din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20082. ANEXA 02/09/2008

 ANEXĂ din 2 septembrie 2008
privind programele şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară "Om şi societate - Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare", clasele a VI-a şi a VII-a*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 bis din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20083. DECRET 1318 15/12/2008

 DECRET nr. 1.318 din 15 decembrie 2008
privind revocarea decretului pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20084. DECRET 1319 15/12/2008

 DECRET nr. 1.319 din 15 decembrie 2008
pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20085. OUG 214 04/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 14 februarie 20096. ORDIN 673 09/12/2008

 ORDIN nr. 673 din 9 decembrie 2008
privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20097. OUG 215 04/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008
privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20088. INSTRUCTIUNI 664 28/11/2008

 INSTRUCŢIUNI nr. 664 din 28 noiembrie 2008
privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20089. ORDIN 672 08/12/2008

 ORDIN nr. 672 din 8 decembrie 2008
privind modificarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 485/2008

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 200810. ORDIN 690 10/12/2008

 ORDIN nr. 690 din 10 decembrie 2008
privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă "e-Creştere!"

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 2008