Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "36"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/01/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/01/16"1. DECRET 17 14/01/2013

 DECRET nr. 17 din 14 ianuarie 2013
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 20132. DECIZIE 49 16/01/2013

 DECIZIE nr. 49 din 16 ianuarie 2013
pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 20133. DECIZIE 50 16/01/2013

 DECIZIE nr. 50 din 16 ianuarie 2013
pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 20134. ORDIN 7 10/01/2013

 ORDIN nr. 7 din 10 ianuarie 2013
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20135. PROCEDURA 11/01/2013

 PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2013
de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 2013

ACT ABROGAT6. ORDIN 17 11/01/2013

 ORDIN nr. 17 din 11 ianuarie 2013
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 2013

ACT ABROGAT7. DECIZIE 51 16/01/2013

 DECIZIE nr. 51 din 16 ianuarie 2013
pentru numirea domnului Dragoş Andrei în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 20138. ORDIN 6537 20/12/2012

 ORDIN nr. 6.537 din 20 decembrie 2012
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 20139. DECIZIE 53 16/01/2013

 DECIZIE nr. 53 din 16 ianuarie 2013
pentru numirea domnului Răducu Valentin Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 201310. DECIZIE 54 16/01/2013

 DECIZIE nr. 54 din 16 ianuarie 2013
pentru numirea domnului Dan Ion Gherguţ în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 2013