Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1299"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2020/12/28"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2020/12/28"1. ORDIN 2231 23/12/2020

ORDIN nr. 2.231 din 23 decembrie 2020privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  2. ORDIN 1213 22/12/2020

  ORDIN nr. 1.213 din 23 decembrie 2020privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  3. ORDIN 1526 17/12/2020

  ORDIN nr. 1.526 din 17 decembrie 2020pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360º) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  4. DECRET 1139 28/12/2020

  DECRET nr. 1.139 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  5. DECRET 1140 28/12/2020

  DECRET nr. 1.140 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  6. DECRET 1141 28/12/2020

  DECRET nr. 1.141 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  7. DECRET 1142 28/12/2020

  DECRET nr. 1.142 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcţie a unui judecător

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  8. DECRET 1143 28/12/2020

  DECRET nr. 1.143 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcţie a unui judecător

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  9. DECRET 1144 28/12/2020

  DECRET nr. 1.144 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcţie a unui judecător

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020  10. DECRET 1145 28/12/2020

  DECRET nr. 1.145 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcţie a unui judecător

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2020