HOTĂRÂRE nr. 965 din 18 decembrie 2019pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 20 decembrie 2019
  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Florin Nicolae Creț
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu


  București, 18 decembrie 2019.
  Nr. 965.

  ANEXĂ

  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Operatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.
  Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, București
  Cod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019

  ----