HOTĂRÎRE nr. 557 din 15 septembrie 1992
privind unele măsuri de constituire a fondului asigurărilor sociale pentru agricultori
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 5 octombrie 1992  În baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Veniturile fondului de pensii şi asigurări sociale pentru agricultori se constituie din contribuţia agenţilor economici cu personalitate juridică care produc, industrializeaza şi comercializează produse agricole;
  (2) Pentru determinarea cuantumului contribuţiei agenţilor economici, prevăzută la alin. (1), cotele aplicate la totalul veniturilor realizate din activitatea lor, după deducerea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor diferenţiate pe tipuri de activităţi în care se încadrează agenţii economici, sînt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărîre;
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi agenţilor economici cu personalitate juridică care industrializeaza sau comercializează produse agricole şi alimentare din ţara sau din import, indiferent de ponderea acestor activităţi în totalul veniturilor realizate.


  Articolul 2

  (1) Agenţii economici au obligaţia virarii lunare, în contul special deschis la Banca Agricolă - S.A., a sumelor calculate potrivit art. 1, în termen de 15 zile de la expirarea lunii precedente;
  (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor elabora şi emite instrucţiuni privind modul de calcul şi de virare a sumelor datorate fondului de pensii şi asigurări sociale ale a agricultorilor.


  Articolul 3

  Organele de specialitate din aparatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia sa verifice la agenţii economici corectitudinea calculării şi virarii contribuţiei pentru constituirea veniturilor fondului de pensii şi asigurări sociale pentru agricultori.


  Articolul 4

  Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 octombrie 1992.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor
  statului şi controlului financiar,
  Florian Bercea


  Anexa 1
  COTELE
  aplicate la veniturile realizate de agenţii economici, după deducerea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor, pentru stabilirea contribuţiei la constituirea fondului de pensii şi asigurări sociale pentru agricultori
  Activitatea Cota
  - % -
  I. Producţia agricolă 2,0
  1. Agricultura (producţia vegetala şi animala)
  - societăţi comerciale agricole
  - societăţi agricole cooperatiste
  - alţi agenţi economici producători de produse agricole
  primare vegetale şi animale
  2. Economia vinatului (exclusiv vinatul sportiv)
  3. Piscicultura şi pescuit (exclusiv pescuitul sportiv)
  II. Activitatea de industrializare 3,5
  1. Industria alimentara, a băuturilor şi tutunului
  - producţia, prelucrarea şi conservarea carnii
  - prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor
  din peste
  - prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
  - producţia uleiurilor şi a grasimilor vegetale şi animale
  - fabricarea produselor de morarit, a amidonului şi produse-
  lor din amidon
  - fabricarea produselor pentru hrana animalelor
  - producţia de panificatie şi patiserie, biscuiti, piscoturi
  - fabricarea de zahăr, cacao, ciocolata, a produselor
  zaharoase
  - fabricarea pastelor fainoase alimentare, a produselor
  fainoase
  - prelucrarea ceaiului şi cafelei
  - fabricarea condimentelor
  - fabricarea preparatelor dietetice
  - fabricarea băuturilor, maltului şi producţia de ape
  minerale
  2. Industria tutunului
  3. Pregătirea fibrelor şi filarea în fire (exclusiv sintetice)
  4. Prelucrarea şi vopsirea blanurilor naturale
  5. Tabacirea şi finisarea pieilor naturale
  6. Alte activităţi de prelucrare a produselor agricole şi
  alimentare
  III. Activitatea de comercializare 4,0
  - Comerţ cu produse agricole, produse alimentare şi alimen-
  tatie publică
  NOTĂ:
  Agenţii economici care realizează, concomitent, venituri din producţia agricolă, industrializarea produselor agricole şi alimentare şi comercializarea acestora, sau numai din două din grupele de mai sus, dacă din evidentele contabile care rezultă distinct veniturile realizate pe fiecare grupa, vor aplica cotele aferente la veniturile grupei respective.
  În cazul în care din evidenţa contabilă nu rezultă separarea veniturilor pe grupele respective, se va aplica cota cea mai mare aferentă activităţii desfăşurate la totalul veniturilor realizate.
  Pentru activitatea de comercializare, cota de 4% se calculează asupra adaosului comercial.
  --------------------