DECIZIE nr. 434 din 10 august 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Athena Steriana Piceava a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022
  Având în vedere propunerea formulată de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 prin Adresa nr. 7.833 din 2 august 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.745 din 2 august 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 35.876/2022,
  în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data de 18 august 2022, doamna Athena Steriana Piceava, șef serviciu juridic, exercită, cu caracter temporar, funcția publică temporar vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu

  București, 10 august 2022.
  Nr. 434.
  -----