HOTĂRÂRE nr. 564 din 19 mai 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 24 mai 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul culturii este ajutat de trei secretari de stat, trei subsecretari de stat, un secretar general și un secretar general adjunct.2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Secretarii de stat și subsecretarii de stat se subordonează ministrului culturii și îndeplinesc atribuțiile și sarcinile stabilite de acesta.(2) Secretarii de stat și subsecretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului culturii, precum și pe cele stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.
  3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii se modifică prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 19 mai 2021.
  Nr. 564.

  ANEXĂ^1)

  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii

  -----