HOTĂRÂRE nr. 139 din 6 februarie 2008(*actualizată*)
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006
(actualizată până la data de 7 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.201/2004 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.277 din 30 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  Secretarul general al Guvernului,

  Ilie Gavril Bolojan

  Ministrul economiei

  şi finanţelor,

  Varujan Vosganian

  Bucureşti, 6 februarie 2008.
  Nr. 139.

  Anexă

  NORMA 06/02/2008