HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 septembrie 2016
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 84 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ

  Bucureşti, 7 septembrie 2016.
  Nr. 30.

  Anexă

  MODELUL
  timbrului autocolant folosit la alegerile
  pentru Senat şi Camera Deputaţilor*)
  NOTE:
  - Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul "Votat" şi cu menţiunea datei scrutinului are latura de 20 mm.
  - Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală.

  -------