ORDIN nr. 4.799 din 31 august 2010privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011
  În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2011. Calendarul este prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3**) fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală învățământ superior, echivalarea și recunoașterea studiilor și diplomelor, Centrul național de evaluare și examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 31 august 2010.
  Nr. 4.799. Notă *) Legea învățământului nr. 84/1995, în vigoare la data emiterii prezentului ordin, a fost abrogată prin Legea educației naționale nr. 1/2011. Notă **) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  ANEXE
  la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010
  privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011