LEGE nr. 280 din 8 decembrie 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 9 decembrie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din 14 mai 2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 22 mai 2020, cu următoarea completare:– La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins: 1^1. După articolul 34^1 se introduce un nou articol, articolul 34^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 34^2
  (1) Prevederile art. 34^1 se aplică în mod corespunzător și personalului militar în activitate, în măsura în care a beneficiat de drepturile respective.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) conducătorii instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională emit norme metodologice aprobate prin ordin al conducătorilor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 8 decembrie 2020.
  Nr. 280.
  -----