LEGE nr. 210 din 2 iunie 2009
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 29 ianuarie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, adoptată în temeiul art. I pct. IV. 2 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, cu următoarea modificare:
  - la anexă, punctele 1, 2, 3, 11, 13, 32 şi 33 vor avea următorul cuprins:

  *Font 8*
   
  ┌────┬────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────┐
   │ │ │ Termenul │Cuantumul taxei│ │
   │ │ │ de efectuare a │ (lei) │ │
   │Nr. │ Denumirea prestaţiei │ prestaţiei │ │ Actele normative în baza cărora │
   │crt.│ ├──────────┬────────┼──────┬────────┤ se efectuează prestaţiile │
   │ │ │ în │ în │ în │ în │ reglementate │
   │ │ │ regim │regim de│regim │regim de│ │
   │ │ │ normal │urgenţă │normal│urgenţă │ │
   ├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────┤
   │ "1.│Avizarea efectuării │30 de zile│ 5 zile │ 40 │ 100 │a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului│
   │ │lucrărilor care implică │ │ │ │ │nr. 195/2002 privind circulaţia pe │
   │ │închiderea sau crearea │ │ │ │ │drumurile publice, republicată, cu │
   │ │de restricţii pentru │ │ │ │ │modificările şi completările │
   │ │circulaţia pe drumurile │ │ │ │ │ulterioare - art. 33 alin. (2) │
   │ │publice a vehiculelor │ │ │ │ │b) Regulamentul de aplicare a │
   │ │şi/sau a pietonilor │ │ │ │ │Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │
   │ │ │ │ │ │ │nr. 195/2002 privind circulaţia pe │
   │ │ │ │ │ │ │drumurile publice, aprobat prin │
   │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006,│
   │ │ │ │ │ │ │cu modificările ulterioare - art. 4 │
   │ │ │ │ │ │ │alin. (1),art. 8 alin.(1) şi art. 87│
   ├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Avizarea proiectelor de │30 de zile│ 5 zile │ 40 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
   │ │instalare a mijloacelor │ │ │ │ │nr. 195/2002, republicată, cu │
   │ │de semnalizare rutieră │ │ │ │ │modificările şi completările │
   │ │prin indicatoare, │ │ │ │ │ulterioare -art. 5 alin. (1) şi (3),│
   │ │marcaje, semafoare │ │ │ │ │art. 30 alin.(4) şi art. 33 alin.(1)│
   │ │electrice şi alte │ │ │ │ │ │
   │ │dispozitive speciale │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────┤
   │ 3.│Avizarea amplasării │30 de zile│ 5 zile │ 100 │ 120 │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
   │ │obiectivelor social- │ │ │ │ │privind regimul drumurilor, │
   │ │economice în zona │ │ │ │ │republicată, cu modificările şi │
   │ │drumului public şi │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 30 şi│
   │ │proiectarea, construcţia│ │ │ │ │art. 52 alin. (1) │
   │ │sau amenajarea │ │ │ │ │ │
   │ │intersecţiilor şi a │ │ │ │ │ │
   │ │căilor de acces la │ │ │ │ │ │
   │ │drumul public │ │ │ │ │ │
   └────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────┘


    ......................................................................................................

   
  11. Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice constituite ca armurieri 15 zile 10 zile 320 530 a) Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare - art. 108 b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare - art. 108 alin. (1)


    ......................................................................................................

   
  13. Acordarea avizului pentru desfăşurarea operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi muniţii de către armurierii autorizaţi 30 de zile 10 zile 300 500 a)Legea nr. 295/2004,cu modificările şi completările ulterioare - art. 110 alin. (3) b)Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare - art. 121 alin. (1)


    ......................................................................................................

   
  32. Aviz pentru desfăşurarea activităţii de vânătoare organizate de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat,şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă 30 de zile 10 zile 50 100 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare - art. 44 alin. (2)
  33. Aviz pentru desfăşurarea în punctele de trecere a frontierei de stat a altor activităţi decât efectuarea controlului de frontieră 30 de zile 15 zile 60 120 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare - art. 45 alin. (1)"


  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 2 iunie 2009.
  Nr. 210.
  ----