ORDONANTA nr. 48 din 12 august 1994 (*republicată*)
privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 februarie 2002



  ------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 67 din 25 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998.
  Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, a fost aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994, şi a mai fost modificată prin Legea nr. 74/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998, aprobată prin Legea nr. 44 din 7 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.

  Articolul 1

  Pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi capitaniile de port din subordine se percep tarife stabilite de prestatori şi aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi a capitaniilor de port din subordine pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestora, cu eliminarea alocaţiilor acordate în acest scop de la bugetul de stat.


  Articolul 2

  Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă şi se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  Plătitori ai taxei sunt agenţii economici cu sediul în România care efectuează transporturi în traficul internaţional de mărfuri.


  Articolul 3

  Sumele încasate potrivit prevederilor art. 2 constituie venituri la bugetul de stat.


  Articolul 4

  Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor şi de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" se determina pe bază de tarife stabilite potrivit legii. Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia acestora, cu diminuarea corespunzătoare a transferurilor care se acordă de la bugetul de stat.


  Articolul 5

  Anexele nr. 6 şi 6A la Legea nr. 45/1992*) privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  -------------- Notă *) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres şi implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).


  Anexă


                                   TAXELE
                      pentru autorizaţiile de transport ce se
                eliberează agenţilor economici cu sediul în România,
       care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri cu autovehicule
         
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei/autorizaţie)
    1.Eliberarea autorizaţiei de transport internaţional20.000
    2.Eliberarea autorizaţiei multiple de transport internaţional (CEMT)1.000.000


  -----------