ORDIN nr. 3.546 din 30 martie 2010privind modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Maestre Pie" din Pildești
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 9 aprilie 2010
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Maestre Pie" din Pildești,
  ținând cont de solicitarea Grădiniței "Roza Venerini" - Filiala Pildești nr. 15 din 12 martie 2010, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar cu nr. 809 din 12 martie 2010,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Maestre Pie" din Pildești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 8 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:1. În titlul și în tot cuprinsul ordinului, denumirea unității de învățământ preuniversitar particular se modifică din Grădinița "Maestre Pie" în Grădinița "Roza Venerini" din Pildești.2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița «Roza Venerini», cu sediul în comuna Cordun, satul Pildești, str. Miron Costin nr. 2, județul Neamț, pentru nivelul de învățământ «preșcolar», limba de predare «română», program «normal».


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 30 martie 2010.
  Nr. 3.546.
  ------