ORDIN nr. 235 din 20 februarie 2008
privind acceptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.88(71) a Comitetului Securităţii Maritime din 27 mai 1999, precum şi a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.118(74), MSC. 135(76) şi MSC.178(79) ale Comitetului Securităţii Maritime din anii 2001, 2002 şi, respectiv, 2004
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008  În temeiul prevederilor art. 12 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se acceptă Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.88(71) a Comitetului Securităţii Maritime din 27 mai 1999, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.118(74) a Comitetului Securităţii Maritime din 6 iunie 2001, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.135(76) a Comitetului Securităţii Maritime din 12 decembrie 2002, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 178(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 10 decembrie 2004, prevăzută în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Bucureşti, 20 februarie 2008.
  Nr. 235.


  Anexa 1

  REZOLUTIE 88 27/05/1999


  Anexa 2

  REZOLUTIE 118 06/06/2001


  Anexa 3

  REZOLUTIE 135 12/12/2002


  Anexa 4

  REZOLUTIE 178 10/12/2004