LEGE nr. 119 din 19 aprilie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 23 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2004 privind transferurile transfrontaliere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2004.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Bucureşti, 19 aprilie 2004.
  Nr. 119.
  -----