ORDIN nr. 72 din 11 martie 2010 (*actualizat*)
privind unele măsuri de informare a consumatorilor
(actualizat la data de 8 mai 2015*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • ----------
  Având în vedere:
  - Referatul nr. 1/229 din 2 martie 2010 întocmit de Direcţia generală supraveghere piaţă,
  - art. 1 alin. (1), art. 8 şi art. 66 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea să afle informaţii referitoare la modul în care pot face sesizări ori reclamaţii cu privire la produsele şi/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, operatorii economici au obligaţia să afişeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR - 0219551, adresa şi numerele de telefon/fax ale comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014.
  (2) Adresele, numerele de telefon/fax şi adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 473 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012.
  (3) Afişarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată prin grija operatorului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi se face în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.


  Articolul 2

  Toţi operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la serviciile turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce (comerţ electronic), sunt obligaţi să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link vizibil către adresa oficială de web a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (www.anpc.gov.ro), denumit PROTECŢIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.


  Articolul 3

  Indicarea unor numere telefonice, cu sau fără taxă, pentru apelarea de către consumatori a unor servicii de consiliere a consumatorilor oferite de către operatorii economici sau de alte autorităţi publice nu exclude informarea prevăzută de prezentul ordin.


  Articolul 4

  Reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor vor urmări ca informaţiile oferite consumatorilor în baza altor dispoziţii similare prezentului ordin să fie corectate, actualizate şi, după caz, completate în termen de 45 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Constantin Cerbulescu
  Bucureşti, 11 martie 2010.
  Nr. 72.

  Anexa 1

  COMISARIATE REGIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  ŞI COMISARIATE JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi)
  Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554
  Tel.: 0232/278.233
  Fax: 0232/278.234
  E-mail: reclamatii.iasi@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi
  Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554
  Tel.: 0232/278.233
  Fax: 0232/278.234
  E-mail: reclamatii.iasi@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani
  Adresa: Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 10, bloc Turn parter, ap. 1-2, cod 710224
  Tel.: 0231/512.959
  Tel./Fax: 0231/512.958
  E-mail: reclamatii.botosani@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ
  Adresa: Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, cod 610126
  Tel.: 0233/217.090
  Fax: 0233/219.810
  E-mail: reclamatii.neamt@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava
  Adresa: Suceava, bd. G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196
  Tel.: 0230/530.876
  Fax: 0230/523.111
  E-mail: reclamatii.suceava@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău
  Adresa: Bacău, str. Erou Nechita nr. 2, cod 600011
  Tel.: 0234/511.273
  Fax: 0234/511.273
  E-mail: reclamatii.bacau@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vaslui
  Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 304, parter, cod 730187
  Tel.: 0235/361.450
  Fax: 0235/361.450
  E-mail: reclamatii.vaslui@opc.ro
  2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)
  Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085
  Tel.: 0356/422.001
  Fax: 0356/422.003
  E-mail: reclamatii.timis@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş
  Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085
  Tel.: 0256/422.790
  Fax: 0256/443.287
  E-mail: reclamatii.timis@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad
  Adresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50, cod 310009
  Tel.: 0257/257.049
  Fax: 0257/257.047
  E-mail: reclamatii.arad@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin
  Adresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119
  Tel.: 0255/213.083
  Fax: 0255/211.040
  E-mail: reclamatii.caras-severin@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara
  Adresa: Deva, str. Mihai Viteazu nr. 3
  Tel.: 0254/214.971
  Fax: 0254/215.936
  E-mail: reclamatii.hunedoara@opc.ro
  ----------
  Pct. 2 din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 123 din 1 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015.
  3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj)
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117
  Tel.: 0264/431.367
  Fax: 0264/431.368
  E-mail: reclamatii.cluj@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117
  Tel.: 0264/431.367
  Fax: 0264/431.368
  E-mail: reclamatii.cluj@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor
  Adresa: Oradea, Str. Sucevei nr. 4 A, cod 410078
  Tel.: 0259/431.817
  Fax: 0259/431.817
  E-mail: reclamatii.bihor@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Năsăud
  Adresa: Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, cod 420080
  Tel.: 0263/211.681
  Fax: 0263/215.898
  E-mail: reclamatii.bistrita-nasaud@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Maramureş
  Adresa: Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4B, cod 430093
  Tel.: 0262/218.887
  Fax: 0262/218.644
  E-mail: reclamatii.maramures@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare
  Adresa: Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, cod 440011
  Tel.: 0261/768.733
  Fax: 0261/736.240
  E-mail: reclamatii.satumare@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj
  Adresa: Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, cod 450059
  Tel.: 0260/612.832
  Fax: 0260/612.832
  E-mail: reclamatii.salaj@opc.ro
  4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)
  Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085
  Tel.: 0268/413.951
  Fax: 0268/418.389
  E-mail: reclamatii.brasov@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov
  Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085
  Tel.: 0268/413.951
  Fax: 0268/418.389
  E-mail: reclamatii.brasov@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna
  Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 1, cod 520003
  Tel.: 0267/312.297
  Fax: 0267/318.752
  E-mail: reclamatii.covasna@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita
  Adresa: Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, cod 530140
  Tel.: 0266/311.702
  Fax: 0266/312.532
  E-mail: reclamatii.harghita@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş
  Adresa: Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, cod 540472
  Tel.: 0265/254.625
  Fax: 0265/255.153
  E-mail: reclamatii.mures@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu
  Adresa: Sibiu, Str. Dorului nr. 21, cod 550352
  Tel.: 0269/234.458
  Fax: 0269/232.772
  E-mail: reclamatii.sibiu@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba
  Adresa: Alba Iulia, bd. Octavian Goga nr. 9, cod 510150
  Tel.: 0258/811.946
  Fax: 0258/811.946
  E-mail: reclamatii.alba@opc.ro
  5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi)
  Adresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216
  Tel.: 0236/413.929
  Fax: 0236/460.355
  E-mail: reclamatii.galati@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa
  Adresa: Constanţa, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205
  Tel.: 0241/550.550
  Fax: 0241/631.528
  E-mail: reclamatii.constanta@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău
  Adresa: Buzău, str. Cartier Bazar, bl. 4C, P, cod 120036
  Tel.: 0238/720.908
  Fax: 0238/720.908
  E-mail: reclamatii.buzau@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea
  Adresa: Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, cod 820048
  Tel.: 0240/515.658
  Fax: 0240/511.216
  E-mail: reclamatii.tulcea@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila
  Adresa: Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 121, cod 810204
  Tel.: 0239/614.846
  Fax: 0239/615.641
  E-mail: reclamatii.braila@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi
  Adresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216
  Tel.: 0236/413.929
  Fax: 0236/460.355
  E-mail: reclamatii.galati@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea
  Adresa: Focşani, str. Lupeni nr. 6, cod 620151
  Tel.: 0237/217.000
  Fax: 0237/217.000
  E-mail: reclamatii.vrancea@opc.ro
  6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti)
  Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  Tel.: 0244/576.436
  Fax: 0244/576.643
  E-mail: reclamatii.prahova@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova
  Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  Tel.: 0244/576.436
  Fax: 0244/576.643
  E-mail: reclamatii.prahova@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
  Adresa: Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 1, cod 130132
  Tel.: 0245/215.940
  Fax: 0245/620.867
  E-mail: reclamatii.dambovita@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş
  Adresa: Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, cod 110046
  Tel.: 0248/222.960
  Fax: 0248/218.522
  E-mail: reclamatii.arges@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ialomiţa
  Adresa: Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27, cod 920006
  Tel.: 0243/231.067
  Fax: 0243/231.410
  E-mail: reclamatii.ialomita@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi
  Adresa: Călăraşi, Str. Griviţei nr. 91, cod 910069
  Tel.: 0242/317.897
  Fax: 0242/312.499
  E-mail: reclamatii.calarasi@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu
  Adresa: Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV3, anexa D, cod 080088
  Tel.: 0246/216.402
  Fax: 0246/216.402
  E-mail: reclamatii.giurgiu@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman
  Adresa: Alexandria, şos. Turnu Măgurele nr. 12, cod 140003
  Tel.: 0247/312.643
  Fax: 0247/315.618
  E-mail: reclamatii.teleorman@opc.ro
  7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov
  Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
  Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
  Fax: 021/310.63.80
  E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro
  Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti
  Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
  Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
  Fax: 021/310.63.80
  E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov
  Adresa: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 21, et. III, sectorul 1, cod 010044
  Tel.: 021/315.03.55
  Fax: 021/315.03.28
  E-mail: reclamatii.ilfov@opc.ro
  8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova)
  Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541
  Tel.: 0251/510.400
  Fax: 0251/510.666
  E-mail: reclamatii.dolj@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj
  Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541
  Tel.: 0251/510.400
  Fax: 0251/510.666
  E-mail: reclamatii.dolj@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt
  Adresa: Slatina, str. Sevastopol nr. 2, cod 230079
  Tel.: 0249/415.531
  Fax: 0249/424.182
  E-mail: reclamatii.olt@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea
  Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Splaiul Independenţei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3, cod 240167
  Tel.: 0250/747.120
  Fax: 0250/743.906
  E-mail: reclamatii.valcea@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj
  Adresa: Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2, Prefectura Gorj, parter
  Tel.: 0253/212.521
  Fax: 0253/217.776
  E-mail: reclamatii.gorj@opc.ro
  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mehedinţi
  Adresa: Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80, cod 220133
  Tel.: 0252/315.276
  Fax: 0252/315.837
  E-mail: reclamatii.mehedinti@opc.ro
  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 473 din 3 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.1

  ---------
  ----------
  Anexa 2.1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 1 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.2

  ---------
  ----------
  Anexa 2.2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.3

  ---------
  ----------
  Anexa 2.3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.4

  ---------
  ----------
  Anexa 2.4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 4 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.5

  ---------
  ----------
  Anexa 2.5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 5 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.6

  ---------
  ----------
  Anexa 2.6 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 6 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.7

  ---------
  ----------
  Anexa 2.7 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 123 din 1 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.8

  ---------
  ----------
  Anexa 2.8 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 8 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.9

  ---------
  ----------
  Anexa 2.9 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 9 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.10

  ---------
  ----------
  Anexa 2.10 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 10 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.11

  ---------
  ----------
  Anexa 2.11 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 11 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.12

  ---------
  ----------
  Anexa 2.12 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 12 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.13

  ---------
  ----------
  Anexa 2.13 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 13 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.14

  ---------
  ----------
  Anexa 2.14 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 14 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.15

  ---------
  ----------
  Anexa 2.15 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 15 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.16

  ---------
  ----------
  Anexa 2.16 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 16 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.17

  ---------
  ----------
  Anexa 2.17 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 17 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.18

  ---------
  ----------
  Anexa 2.18 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 18 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.19

  ---------
  ----------
  Anexa 2.19 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 19 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.20

  ---------
  ----------
  Anexa 2.20 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 20 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.21

  ---------
  ----------
  Anexa 2.21 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 21 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.22

  ---------
  ----------
  Anexa 2.22 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 22 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.23

  ---------
  ----------
  Anexa 2.23 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 23 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.24

  ---------
  ----------
  Anexa 2.24 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 24 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.25

  ---------
  ----------
  Anexa 2.25 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 25 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.26

  ---------
  ----------
  Anexa 2.26 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 26 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.27

  ---------
  ----------
  Anexa 2.27 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 27 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.28

  ---------
  ----------
  Anexa 2.28 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 28 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.29

  ---------
  ----------
  Anexa 2.29 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 29 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.30

  ---------
  ----------
  Anexa 2.30 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 30 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.31

  ---------
  ----------
  Anexa 2.31 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 31 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.32

  ---------
  ----------
  Anexa 2.32 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 32 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.33

  ---------
  ----------
  Anexa 2.33 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 33 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.34

  ---------
  ----------
  Anexa 2.34 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 34 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.35

  ---------
  ----------
  Anexa 2.35 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 35 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.36

  ---------
  ----------
  Anexa 2.36 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 36 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.37

  ---------
  ----------
  Anexa 2.37 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 37 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.38

  ---------
  ----------
  Anexa 2.38 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 38 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.39

  ---------
  ----------
  Anexa 2.39 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 39 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.40

  ---------
  ----------
  Anexa 2.40 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 40 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.41

  ---------
  ----------
  Anexa 2.41 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 41 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2.42

  ---------
  ----------
  Anexa 2.42 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 594 din 15 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 42 din acelaşi act normativ.
  -------