ORDIN nr. 3.028/686/2021pentru completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.028 din 14 mai 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 686 din 14 mai 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 mai 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.490 din 14.05.2021 al Ministerului Culturii și nr. 1.476 din 14.05.2021 al Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 44 și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 1 pct. 1,7, 8, 9 și 10 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 27/2021 privind aprobarea organizării și desfășurării a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020, se completează după cum urmează:– după capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ se introduce un nou capitol, capitolul XI „Măsuri și reguli pentru asigurarea desfășurării evenimentelor test/pilot din domeniul culturii cu participarea spectatorilor, în condiții de siguranță, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, cu următorul cuprins:

  Capitolul XI Măsuri și reguli pentru asigurarea desfășurării evenimentelor test/pilot din domeniul culturii cu participarea spectatorilor, în condiții de siguranță, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19I. Măsuri generale de siguranță sanitară pentru sectorul cultural-creativ1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală:
  a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
  b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă, contactează medicul de familie și anunță în scris managerul sau angajatorul;
  c) izolarea la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV2, contactarea medicului de familie, precum și anunțarea în scris a managerului sau angajatorului;
  d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.
  2. Măsuri care privesc angajatorul în relație cu personalul:
  a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare categorie de angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
  b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
  c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
  d) plasarea la loc vizibil de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;
  e) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
  f) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului;
  g) obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;
  h) promovarea măsurilor de igienă individuală;
  i) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;
  j) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
  k) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;
  l) dezinfectarea echipamentului tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;
  m) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Servirea mesei de către personalul angajat se va face în spații special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare pentru spații cu această destinație. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;
  n) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1 m;
  o) încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;
  p) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
  q) montarea unor paravane despărțitoare la casele de bilete sau unde acest lucru nu este posibil;
  r) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă;
  s) în situația în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
  (i) separarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu, contactarea de către acesta a medicului de familie și anunțarea în scris a managerului sau angajatorului;
  (ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
  (iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenia, spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;
  (iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp în mai multe încăperi se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere.

  t) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una sau mai multe spații de repetiție, într-un interval mai scurt de 3 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
  u) pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor instituțiilor de spectacol și/sau concerte se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
  3. Măsuri care privesc publicul:
  a) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces. Realizarea unei comunicări corecte și eficiente despre măsurile de siguranță sanitară adoptate, promovate în locație, dar și pe site și pe rețelele de socializare, pentru o vizibilitate sporită și o înțelegere cât mai bună din partea publicului;
  b) accesul se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1 m;
  c) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării unei măști (medicale/non-medicale). Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
  d) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1 m între persoane;
  e) vânzarea de bilete se va face exclusiv online;
  f) dezinfecția regulată a suprafețelor;
  g) evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;
  h) biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal, și nu rupte sau atinse cu mâna. Dacă acest lucru nu este posibil, angajatul care face verificările va purta mănuși;
  i) intrarea și ieșirea se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație:
  (i) accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor/vizitatorilor cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol;
  (ii) ieșirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșirea din sală, pe ușile de evacuare;

  j) în funcție de dimensiunile sălii, accesul va începe înainte de eveniment, pentru a evita adunarea mulțimilor, acest lucru fiind menționat și pe bilet, dar și în comunicarea asigurată de către organizator, dacă este posibil;
  k) spectacolele se vor desfășura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spațiilor;
  l) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic sau în urma testării. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură.
  4. Măsuri privind amenajarea spațiului și desfășurarea activităților culturale:
  a) stabilirea și respectarea numărului maxim de persoane permise în sală/spațiu;
  b) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărui spectacol;
  c) asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sală, precum și în hol, toalete și alte spații comune. În cazul în care sala/spațiul nu este dotat(ă) cu un sistem de aer condiționat/ventilație conform normelor de siguranță sanitară, aceasta va fi obligată să nu utilizeze sistemele de aer condiționat și/sau ventilație;
  d) efectuarea dezinfecției și aerisirii periodice a spațiilor de activitate, suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;
  e) efectuarea nebulizării săptămânale, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;
  f) alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafețelor de contact din săli după fiecare spectacol;
  g) punerea la dispoziția publicului de substanțe dezinfectante pentru mâini;
  h) respectarea distanței obligatorii de minimum 1 m, în condițiile spațiilor destinate utilizării toaletelor;
  i) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației;
  j) dezinfectarea regulată a toaletelor cu substanțe biocide autorizate;
  k) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;
  l) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient;
  m) funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare.
  5. Măsuri care privesc artiștii și prestațiile artistice:
  a) accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se vor realiza prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori acolo unde este posibil și/sau la intervale orare diferite;
  b) se recomandă artiștilor interpreți sau executanți să își aducă propriile microfoane, instrumente, căști și alte echipamente pe care le folosesc;
  c) pentru zona de backstage se respectă măsura de distanțare fizică de minimum 1 m;
  d) se vor asigura timpi adiționali pentru dezinfectarea spațiilor de backstage folosite de echipe diferite;
  e) structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin;
  f) componența distribuției, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituții sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin;
  g) scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfășoare în condiții de siguranță și distanțarea fizică să poată fi respectată;
  h) personalul artistic nu va purta mască în timpul reprezentațiilor;
  i) toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul repetițiilor și probelor etc.;
  j) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;
  k) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
  l) vestiarele vor fi dezinfectate cu substanțe biocide autorizate zilnic și ori de câte ori este nevoie.
  II. Măsuri specifice pentru evenimente test/pilot cu participarea spectatorilor
  În condițiile legii, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului la maximum 70% din capacitatea maximă a spațiului interior/ exterior doar ca evenimente test/pilot cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Culturii și cu avizul Ministerului Sănătății.
  Evenimentele test/pilot se vor organiza în următoarele instituții:1. Opera Națională București, evenimente test/pilot organizate în spațiu închis:
  a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
  b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă, cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2, sau prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR nu mai vechi de 72 de ore;
  c) sala va fi folosită la 70% din capacitatea sa maximă;
  d) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;
  e) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;
  f) spectacolul se va desfășura fără pauză;
  g) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;
  h) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;
  i) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. h);
  j) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;
  k) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;
  l) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.
  2. Teatrul Național I. L. Caragiale din București, evenimente test/pilot organizate în spațiu închis:
  a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
  b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2 sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;
  c) sala va fi folosită la 70% din capacitatea sa maximă;
  d) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;
  e) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;
  f) spectacolul se va desfășura fără pauză;
  g) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;
  h) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;
  i) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. h);
  j) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;
  k) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților, în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;
  l) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.
  3. Opera Națională Română din Cluj-Napoca, evenimente test/pilot organizate în spațiu închis:
  a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
  b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2 sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;
  c) sala va fi folosită la 70% din capacitatea sa maximă;
  d) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;
  e) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;
  f) spectacolul se va desfășura fără pauză;
  g) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;
  h) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;
  i) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. h);
  j) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;
  k) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;
  l) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.
  4. Opera Națională București, evenimente test/pilot organizate în aer liber:
  a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
  b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2 sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
  c) spectacolul se va desfășura cu respectarea numărului maxim de persoane prevăzut la art. 1 pct. 10 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar spațiul va fi folosit la 70% din capacitatea sa maximă;
  d) spectacolul se va desfășura cu o singură pauză;
  e) fiecare grup de 6 persoane va beneficia de o masă (unde vor fi serviți conform normelor HORECA);
  f) se va aloca un spațiu de 1,5 m între grupuri;
  g) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;
  h) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;
  i) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;
  j) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;
  k) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. j);
  l) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;
  m) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;
  n) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.
  III. Măsuri specifice legate de prelucrarea datelor cu caracter personal1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.2. Pentru datele privind starea de sănătate prelucrate prin aplicația informatică «RoVaccinare Mobile» sunt aplicabile prevederile art. 9 din regulament, mai ales în ceea ce privește temeiul de prelucrare a datelor privind starea de sănătate, prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. a), g) și h) din regulament, precum și obligația de păstrare a secretului profesional/confidențialitate, menționată la art. 9 alin. (3) din regulament.3. Datele cu caracter personal menționate la pct. 2 se stochează după colectare pentru o perioadă de 10 zile. În această perioadă se va monitoriza dacă pentru persoanele respective se înregistrează rezultate pozitive testele încărcate de DSP/laboratoare în Corona-forms.4. Ministerul Culturii are obligația de a stabili, anterior prelucrării, măsurile ce se impun în vederea informării persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul ordin, precum și în vederea exercitării de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.5. În calitate de operatori asociați, Ministerul Sănătății și Serviciul de Telecomunicații Speciale vor prelucra, în sensul art. 4 pct. 2 din regulament, date cu caracter personal, pe durata menționată la pct. 3.6. În vederea îndeplinirii scopului menționat la pct. 2, pentru interogarea și validarea datelor cu caracter personal ale persoanelor menționate în Registrul electronic național de Vaccinări și în platforma informatică «Corona-forms», Ministerul Culturii, prin personal anume desemnat, folosește aplicația informatică «RoVaccinare Mobile», dezvoltată și administrată din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale.7. Aplicația menționată la pct. 6 va fi utilizată exclusiv pe echipamentele de tehnologia informației și comunicațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în acest scop.8. Datele cu caracter personal prelucrate prin aplicația informatică «RoVaccinare» sunt date privind: nume, prenume, CNP, serie și nr. act de identitate, date privind statusul vaccinal, date privind starea de sănătate.9. Validarea datelor menționate la pct. 8 se realizează, în condițiile asigurării securității și confidențialității acestora, prin scanarea actului de identitate al persoanei și interogarea codului numeric personal în Registrul electronic național de vaccinări, în vederea stabilirii dacă au trecut cel puțin 10 zile de la data efectuării dozei/ambelor doze a/ale vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2, în condițiile legii, precum și interogarea codului numeric personal în platforma informatică «Corona-forms», în vederea stabilirii dacă au trecut mai mult de 90 de zile de când persoana în cauză a fost diagnosticată cu COVID-19 sau dacă rezultatul testului de depistare a SARS-CoV-2 este valid.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă

  ----