LEGE nr. 565 din 16 octombrie 2002
pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 8 noiembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  (1) Se ratifica:
  a) Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000;
  b) Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000;
  c) Protocolul împotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000.
  (2) Cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare se vor formula următoarele declaraţii:
  a) În baza art. 16 paragraful 5 lit. a) din convenţie:
  România considera prezenta convenţie ca baza legală în materie de extrădare cu alte state părţi;
  b) În baza art. 18 paragraful 13 din convenţie:
  Autorităţile centrale desemnate sa primească cererile de asistenţa judiciară sunt:
  - Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, pentru cererile de asistenţa judiciară formulate în faza de urmărire penală;
  - Ministerul Justiţiei, pentru cererile de asistenţa judiciară formulate în faza de judecată sau de executare a pedepsei, precum şi pentru cererile de extrădare;
  c) În baza art. 18 paragraful 14 din convenţie:
  Cererile de asistenţa judiciară şi documentele anexate adresate autorităţilor române vor fi însoţite de traduceri în limba română sau în limba franceza ori engleza;
  d) În baza art. 8 paragraful 6 din Protocolul adiţional împotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare:
  Autoritatea centrala desemnată sa primească cererile de asistenţa cu obiectul prevăzut în art. 8 paragraful 6 din Protocolul adiţional împotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 16 octombrie 2002.
  Nr. 565.

  CONVENTIE 15/11/2000
  PROTOCOL 15/11/2000
  PROTOCOL 15/11/2000