ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 26 iulie 2004
  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei strategie şi structuri sanitare nr. O.B. 7.656 din 1 iulie 2004,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul regulament se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul nr. 67 din 9 martie 1982 privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan

  Bucureşti, 1 iulie 2004.
  Nr. 870.


  Anexă

  REGULAMENT din 1/07/2004