ORDIN nr. 206 din 10 februarie 2014
privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 63 din 17 ianuarie 2014
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 206 din 10 februarie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014  Având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2013, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică, se utilizează de către instituţiile prefectului pentru stabilirea numărului maxim de posturi, pentru anul 2014, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.


  Articolul 3

  (1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi, pentru anul 2014, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.
  (2) Comunicările se transmit în format electronic şi către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale, la adresa dpfbl@a.mdrap.ro


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Eleodor Mandreş,
  secretar de stat


  Anexa
  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt. Grupe în funcţie de numărul de locuitori Comune Oraşe Municipii Judeţe Sectoare ale munici- piului Bucu- reşti Munici- piul Bucureşti
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 cel mult 1.500 1.132 x x x x x
  2 1.501-3.000 2.201 2.495 x x x x
  3 3.001-5.000 3.726 4.053 x x x x
  4 5.001-10.000 6.134 7.218 x x x x
  5 10.001-20.000 11.082 12.298 16.802 x x x
  6 20.001-50.000 x 25.410 29.523 x x x
  7 50.001-100.000 x x 67.652 x x x
  8 100.001-200.000 x x 128.730 x x x
  9 200.001-400.000 x x 275.237 x x x
  10 cel mult 500.000 x x x 353.868 x x
  11 cel puţin 500.001 x x x 632.110 x x
  12 sectoare ale municipiului Bucureşti x x x x 299.997 x
  13 municipiul Bucureşti x x x x x 1.920.610

  -----