ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. V.V.V. 6.827 din 9 decembrie 2016,
  având în vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se aplică atât furnizorilor de servicii medicale din sectorul public, cât și din cel privat.


  Articolul 3

  Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, celelalte direcții din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și unitățile sanitare de orice fel vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 aprilie 2004, cu completările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu

  Nr. 1.410.

  ANEXĂ

  NORME
  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003