ORDIN nr. 97/63/2020pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 97 din 9 aprilie 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 63 din 15 aprilie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 16 aprilie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.008 din 8.04.2020 al Centrului operativ pentru situații de urgență și al Direcției generale de politici agricole,
  ținând seama de Avizul nr. 3.281/R4 din 15.04.2020 al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
  în baza prevederilor: – art. 21 lit. b) și art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
  în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Structurile de la nivel central și local implicate, potrivit legii, în gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta pedologică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela


  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice
  periculoase având ca efect producerea secetei pedologice