HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 februarie 1996 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ şi a nomenclatorului de funcţii
(actualizată la data de 7 martie 2005*)
EMITENT
 • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
 • ----------
  Avînd în vedere Avizul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului,
  în temeiul art. 10 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ,
  Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărîre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă nomenclatorul de funcţii al Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Bucureşti, 26 februarie 1996.
  Nr. 1.
  REGULAMENT 26/02/1996