ORDIN nr. 1.455 din 25 septembrie 2006
privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 5 octombrie 2006  Având în vedere dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată,
  în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Forma, dimensiunile şi conţinutul noului permis de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Punerea în circulaţie a noului model al permisului de conducere se face de la data aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 3

  (1) Permisele de conducere model 1995, aflate în circulaţie la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se eliberează în continuare, până la data aderării României la Uniunea Europeană.
  (2) Permisele de conducere prevăzute la alin. (1) rămân valabile după data aderării României la Uniunea Europeană, până la expirarea acestora.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 25 septembrie 2006.
  Nr. 1.455.


  Anexa
  FORMA, DIMENSIUNILE ŞI CONŢINUTUL
  permisului de conducere model 2007 (comunitar)
  1. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea, prin gravare cu laser.
  Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:
  - suport inert UV;
  - background rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;
  - microscriere;
  - printare curcubeu;
  - pozitiv şi negativ guilloche;
  - elemente optice variabile;
  - în zona fotografiei, acesta se va suprapune la margine cu un pattern mai slab din background;
  - tipărire parţială tactilă;
  - elemente vizibile şi opace fluorescente;
  - elemente opace şi transparente IR;
  - caracteristici swoosh;
  - hologramă;
  - fereastră transparentă;
  - tipărire prismatică;
  - tipărire cu grosime variabilă.
  2. Dimensiunea documentului este conformă cu ISO 7810:
  - lăţime - 85,60 mm;
  - înălţime - 53,98 mm;
  - grosime - 0,76 mm;
  - raza de racordare a colţurilor - 3,18 mm.
  3. Conţinutul
  Faţa I conţine următoarele:
  - denumirea documentului - PERMIS DE CONDUCERE;
  - înscrisul "ROMÂNIA" şi indicativul statului în circulaţia internaţională, "RO", încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene;
  - rubrici care cuprind următoarele date:
  1. numele;
  2. prenumele;
  3. data şi locul naşterii;
  4. a) data emiterii permisului de conducere;
  b) data expirării permisului de conducere;
  c) autoritatea emitentă;
  d) codul numeric personal;
  5. numărul permisului de conducere;
  6. fotografia titularului;
  7. semnătura titularului;
  9. (sub)categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;
  - cuvintele "Model al Uniunii Europene", precum şi denumirea "Permis de conducere" tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene se înscriu cu litere roz, pe fundal.
  Faţa II (verso) conţine următoarele:
  - un tabel cu rubricile 9-12 având următoarele semnificaţii:
  9. (sub)categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;
  10. data obţinerii fiecărei (sub)categorii;
  11. data expirării fiecărei (sub)categorii;
  12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate, pentru fiecare (sub)categorie, după caz. Dacă restricţia se referă la toate (sub)categoriile, aceasta se înscrie în rubrica din subsolul tabelului;
  - rubricile 13 şi 14, pentru înscrieri administrative;
  - denumirea explicativă a rubricilor 1-12;
  - cod de bare.
  _________