HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 25 noiembrie 1996
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 9 decembrie 1996  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti, persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, care îşi încetează activitatea.


  Articolul 2

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Atomiştilor nr. 1, sectorul 5.


  Articolul 3

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative referitoare la: modernizarea seismicităţii şi evaluarea hazardului seismic, fenomenologia sursei seismice şi predicţia cutremurelor de pământ, procesele seismotectonice, structura profundă a Pământului, microzonarea seismică, evaluarea şi reducerea riscului seismic, coordonarea pe plan naţional a programelor de seismologie şi participarea la proiecte internaţionale privind studiul regiunilor seismice.


  Articolul 4

  Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 5

  Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului încheiat la 30 iunie 1996, este de 757.157 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 404.050 mii lei şi active circulante 353.107 mii lei, şi se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului.


  Articolul 6

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 7

  Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.


  Articolul 8

  Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul cercetării şi tehnologiei,

  Doru Dumitru Palade

  Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu

  Bucureşti, 25 noiembrie 1996.
  Nr. 1.313.

  Anexa 1

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
  PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  *Font 8*
                                    ┌──────────────────────────────┐
                                    │ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE │
                                    └──────────────┬───────────────┘
             ┌────────────────────────┐ ┌──────┴───────────────┐
             │ CONSILIUL ŞTIINŢIFIC ├─────┤ DIRECTOR GENERAL │
             └────────────────────────┘ └──────────┬───────────┘
                                     ┌─────────────────┴─────────────────────────────┐
                         ┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴────────────┐
                         │ DIRECTOR ŞTIINŢIFIC │ │ DIRECTOR ECONOMIC │
                         └───────────┬───────────┘ └──────────┬────────────┘
        ┌─────────────┬────────────┬─┴──────────┬───────────────┐ ┌─────┴──────┐
  ┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐┌───────┴───────┐ ┌────┴────┐┌──────┴──────┐
  │ ││LABORATORUL││LABORATORUL││ ││ │ │ ││ │
  │LABORATORUL ││ REŢEA ││ STUDIUL ││LABORATORUL ││COLECTIV STUDII│ │SERVICIUL││ SERVICIUL │
  │ CERCETĂRI ││NAŢIONALĂ A││STRUCTURII ││SEISMOLOGIE ││MAGNETOTELURICE│ │ECONOMIC ││ TEHNICO- │
  │SEISMOLOGICE││ STAŢIILOR ││ ŞI ││INGINEREASCĂ││ŞI BIOSEISMICE │ │PERSONAL ││ADMINISTRATIV│
  │ ││ SEISMICE ││ DINAMICII ││ ││ │ │ ││ │
  │ ││ ││LITOSFEREI ││ ││ │ │ ││ │
  └────────────┘└───────────┘└───────────┘└────────────┘└───────────────┘ └─────────┘└─────────────┘


  Anexa 2

  REGULAMENT 25/11/1996