LEGE nr. 361 din 7 iunie 2002
pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 14 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 29 ianuarie 1999 privind constituirea fondurilor de garantare, adoptată în temeiul art. 1 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 29 ianuarie 1999.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  --------