HOTĂRÂRE nr. 19 din 3 septembrie 2010(*actualizată*)
privind aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc
(actualizată până la data de 8 aprilie 2016*)
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA
 • ----------
  Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 3 septembrie 2010, care este legal constituit, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti cu prevederile Legii nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  Congresul Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă în unanimitate Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.


  Articolul 3

  La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Compartimentele secretariat, juridic şi informatic ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


  Preşedintele Uniunii Naţionale

  a Executorilor Judecătoreşti,

  Marius Crafcenco

  Bucureşti, 3 septembrie 2010.
  Nr. 19.

  Anexă

  STATUT 03/09/2010