ORDONANŢĂ nr. 5 din 29 ianuarie 2010
pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului III din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. III. - (1) Pentru copiii născuţi în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2010, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, denumite în continuare autorităţile administraţiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuţi prevăzut de Legea nr. 482/2006, cu modificările ulterioare."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Valentin Mocanu,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 ianuarie 2010.
  Nr. 5.
  --------