ORDIN nr. 897/C din 7 mai 2001
privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 10 mai 2001  Ministrul justiţiei,
  având în vedere dispoziţiile art. 33 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 18/2001, care stabileşte ca onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti sunt aprobate de ministrul justiţiei,
  vazand propunerile Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România pentru stabilirea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu data de 10 mai 2001.


  Articolul 2

  Direcţia organizare, resurse umane şi statistica judiciară şi Direcţia economică, investiţii şi administrativ vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  p. Ministrul justiţiei,
  Doru Crin Trifoi,
  secretar de stat


  Anexa 1
  LISTA
  cuprinzând onorariile minimale aprobate pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
  Activitatea prestată Onorarii minimale
  1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedura 100.000 lei
  2. Executări directe: - Evacuari - Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului - Vizitarea minorului - Puneri în posesie, granituiri, servituţi, predari de bunuri etc. 1.000.000 lei 500.000 lei 500.000 lei 500.000 lei
  3. Executări indirecte: - Urmărirea mobiliară a creanţelor - Urmărirea imobiliară a creanţelor 500.000 lei + 1% din valoarea creanţei peste 10.000.000 lei 1.000.000 lei + 1% din valoarea creanţei peste 10.000.000 lei
  4. Poprire 500.000 lei + 1% din valoarea creanţei peste 10.000.000 lei
  5. Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin şi cecuri 1% din valoarea protestata
  6. Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civilă) 500.000 lei
  7. Procese-verbale de oferta reală 200.000 lei
  8. Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 300.000 lei
  9. Confiscari 10% din valoarea realizată
  10. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor executionale 100.000 lei

  -------