ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.633/2015 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România nr. N.B. 5.787/2014,
  (la 31-03-2020, sintagma: Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 538 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 31 martie 2020 )

  având în vedere prevederile art. 797-811 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată, și ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat

  București, 23 februarie 2015.
  Nr. 194.

  Anexă

  NORME
  pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman