ORDIN nr. 1.178 din 11 octombrie 2017privind modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.178 din 11 octombrie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 987 din 10 octombrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 16 octombrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 10.252/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.932 din 10.10.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:


  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 458 se introduc șase noi poziții, pozițiile 459-464, cu următorul cuprins:

  „459

  W58157001

  J05AG05

  RILPIVIRINUM

  EDURANT

  COMPR. FILM.

  25 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE CU UN FLACON DIN PEID X 30 COMPRIMATE FILMATE

  PR

  30

  30,797666

  34,841333

  0,000000

  460

  W62601001

  J05AR13

  COMBINAȚII (DOLUTEGRAVIRUM + ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM)

  TRIUMEQ 50 mg/ 600 mg/ 300 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/ 600 mg/ 300 mg

  VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  106,785333

  117,667666

  0,000000

  461

  W61899001

  J05AR14

  COMBINAȚII (DARUNAVIRUM + COBICISTATUM)

  REZOLSTA 800 mg/ 150 mg

  COMPR. FILM.

  800 mg/ 150 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE CU 1 FLACON ALB DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  70,099333

  77,680000

  0,000000

  462

  W62913001

  J05AR17

  COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)

  DESCOVY 200 mg/ 10 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg/ 10 mg

  GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  95,145666

  104,980666

  0,000000

  463

  W62914001

  J05AR17

  COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)

  DESCOVY 200 mg/ 25 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg/ 25 mg

  GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  95,145666

  104,980666

  0,000000

  464

  W62792001

  J05AR18

  ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR

  GENVOYA 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg

  GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  136,539333

  150,099666

  0,000000“
  2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 23, 83, 87 și 189 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 543 se introduce o nouă poziție, poziția 544, cu următorul cuprins:

  „544

  W62506001

  L01XX45

  CARFILZOMIBUM **1Ω

  KYPROLIS 60 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  60 mg

  AMGEN EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I PT. UTILIZARE UNICĂ, DOP ELASTOMERIC LAMINAT CU FLUOROPOLIMERI ȘI O CAPSĂ DE ALUMINIU DE TIP FLIP OFF

  PR

  1

  5.948,370000

  6.521,880000

  0,000000“
  4. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 140 se adaugă o nouă poziție, poziția 141, cu următorul cuprins:

  „141

  W63069001

  A10BD21

  COMBINAȚII (SAXAGLIPTIN + DAPAGLIFLOZINUM) **

  QTERN 5 mg/ 10 mg

  COMPR. FILM.

  5 mg/ 10 mg

  ASTRA ZENECA AB

  SUEDIA

  CUTIE CU BLIST. PA/ALU/PVC-ALU X 30 COMPR. FILM.

  PRF

  30

  10,443333

  12,655000

  0,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu

  ----