LEGE nr. 47 din 19 martie 2021privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 19 martie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I
  (1) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 11.400 euro, pentru anul 2020, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori, pe întreaga durată a deținerii de către România a statutului de participant în cadrul Comitetului de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).(2) Începând cu anul 2021, plata cotizației anuale prevăzute la alin. (1) se asigură în limita sumelor stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE.(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, și se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.


  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 90 se introduce un nou număr curent, numărul curent 91, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Denumirea organizației

  Sediul

  Anul înființării

  Anul aderării României

  Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă

  Explicații

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  91.

  Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - Comitetul de asistență pentru Dezvoltare (DAC)

  Paris

  1960

  2018

  Ministerul Afacerilor Externe

  În cadrul acestui comitet România are calitatea de «participant».
  2. La anexa nr. 2.2 subcapitolul „Ministerul Afacerilor Externe“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Organismul internațional

  Valuta

  Sume propuse la plată în anul 1994 (cotizații curente plus restanțe)

  0

  1

  2

  3

  12.

  Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC)

  euro

  11.400

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 19 martie 2021.
  Nr. 47.
  -----