HOTĂRÂRE nr. 564 din 30 iulie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 823."
  2. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru GNM."
  3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  (1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  (2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 30 iulie 2013.
  Nr. 564.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Gărzii Naţionale de Mediu
  Numărul maxim de posturi: 823
                                   ┌─────────────────┐
                                   │ COMISAR GENERAL │
                                   └────────┬────────┘
                                            │
       ┌──────────────────┐ │ ┌────────────────────┐
       │ CABINET ├─────────────────┼────────────┤ COMPARTIMENT AUDIT │
       │ DEMNITAR │ │ │ PUBLIC INTERN │
       └──────────────────┘ │ └────────────────────┘
       ┌──────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐
       │ CORP CONTROL │ │ │ SERVICIUL RELAŢII │
       │ COMISAR GENERAL ├─────────────────┼────────────┤PUBLICE ŞI COMUNICARE│
       └──────────────────┘ │ └─────────────────────┘
                                            │
              ┌──────────────────┬──────────┼────────────────────┐
              │ │ │ │
    ┌─────────┴───────┐ ┌────────┴────────┐ │ ┌────────┴────────┐
    │ COMISAR GENERAL │ │ COMISAR GENERAL │ │ │ COMISAR GENERAL │
    │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │
    └─────────────────┘ └─────────────────┘ │ └─────────────────┘
                                            │
                            ┌───────────────┴──┬─────────────┬───────────┬───────┐
                            │ │ │ │ │
    ┌───────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐ │
    │SERVICIUL │ │DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA│ │
    │CONTROLUL │ │CONTROLUL POLUĂRII│ │ CONTENCIOS ││ RESURSE ││ECONOMICĂ│ │
    │REZERVAŢIEI├──┤ BIODIVERSITĂŢII, │ │ ŞI ││ UMANE ŞI ││ ŞI │ │
    │BIOSFEREI │ │BIOSECURITĂŢII ŞI │ │MONITORIZARE││MANAGEMENT ││ACHIZIŢII│ │
    │ "DELTA │ │ARIILOR PROTEJATE │ └────────────┘│OPERAŢIONAL││ PUBLICE │ │
    │ DUNĂRII" │ └──────┬───────────┘ └───────────┘└─────────┘ │
    └───────────┘ │ │
                          │ │
           ┌───────────┐ │ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
           │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA CONTROLUL│ │ 41 COMISARIATE JUDEŢENE │ │
           │ CONTROLUL ├──┴──┤ BIODIVERSITĂŢII, │ │COMISARIATUL MUNICIPIULUI├─┘
           │ POLUĂRII │ │BIOSECURITĂŢII ŞI │ │ BUCUREŞTI │
           └───────────┘ │ARIILOR PROTEJATE │ └─────────────────────────┘
                             └──────────────────┘

  -------