HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 iulie 2013
pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare
EMITENT
 • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 10 iulie 2013  În temeiul prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa din 1 iulie 2013.
  (2) La aceeaşi dată se abrogă Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 16 noiembrie 2012.
  Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 1 iulie 2013.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 1 iulie 2013.
  Nr. 5.


  Anexă

  NORMA 01/07/2013